Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Phần 109: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 109: Mộtgóc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Namtranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn(anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vìán đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữĐại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xửnuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện chonguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìmhiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng,nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tìnhnhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơnthuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôihai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạmtruyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vìcó các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngangnhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn cònnhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 109: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 109: Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)


Máy ghi âm số 3:

Từ phần 1 đến phần 32
Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)


Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

4Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

8Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

12

Máy ghi âm số 3:

Từ phần 13 đến phần 50Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)


Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

15Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

19Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)

23

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn

(Mờì các bạn xem tiếp phần 110)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét