Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Phần 33 : Đơn tố cáo Bà Vũ Thị Diệu Lý – Hiệu trưởng trường Dreamhouse(Ngôi nhà mơ ước) địa chỉ 98 Phố Tô Ngọc Vân – Quận Tây Hồ – Hà Nội.Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 33 : Hành trìnhgian nan của anh Minh trong việc gửi đơn kiện cho các cấp lãnh đạo củatrung ương Đoàn để xử lý những sai trái của Tiến sĩ Cường , có haykhông sự bao che của lãnh đạo Trung ương Đoàn đối với Tiến sĩ NguyễnMạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tậphợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên ViệtNam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổngTri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư vàthương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liênhiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam .)

Phần 33 : Đơn tố cáo Bà Vũ Thị Diệu Lý – Hiệu trưởng trường Dreamhouse (Ngôi nhà mơ ước) địa chỉ  98 Phố Tô Ngọc Vân – Quận Tây Hồ – Hà Nội. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 33 : Hành trình gian nan của anh Minh trong việc gửi đơn kiện cho các cấp lãnh đạo của trung ương Đoàn để xử lý những sai trái của Tiến sĩ Cường , có hay không sự bao che của lãnh đạo Trung ương Đoàn đối với Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam .)


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Phần 32: Đơn tố cáo Bà Nguyễn Tường Vy – Hiệu trưởng trường Mầm non tưthục Nguyễn Siêu 22 Phố Liễu Giai – Quận Ba Đình – Hà Nội. Góc nhìntoàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 32: Sợ những việc làm saitrái của mình bị lộ diện trước cơ quan và công luận Tiến sĩ Nguyễn MạnhCường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợpthanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Trithức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thươngmại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệpcác Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phải gọi điện để thỏa thuậnvới anh Minh. Lộ mặt Ông Nguyễn Quang Trường chủ nhiệm Ủy ban kiểm traTrung ương Đoàn tìm cách "câu giờ" để tiến sĩ Cường và nữ đại gia Bảosơn Nguyễn Thanh Thủy tìm cách chạy chọt cấp trên nhằm gỡ tội cho tiếnsĩ Cường.)

Phần 32: Đơn tố cáo Bà Nguyễn Tường Vy – Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu 22 Phố Liễu Giai – Quận Ba Đình – Hà Nội. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 32: Sợ những việc làm sai trái của mình bị lộ diện trước cơ quan và công luận Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phải gọi điện để thỏa thuận với anh Minh. Lộ mặt Ông Nguyễn Quang Trường chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn tìm cách "câu giờ" để tiến sĩ Cường và nữ đại gia Bảo sơn Nguyễn Thanh Thủy tìm cách chạy chọt cấp trên nhằm gỡ tội cho tiến sĩ Cường.)


Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Phần 31: Bản án sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam và Bản tửvi của Vợ chồng đại gia Bảo Sơn. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn quacác Videoclip (Tập 31: Lộ diện cách giải quyết lòng vòng và không cótrách nhiệm của Ông Nguyễn Văn Sơn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ươngĐoàn để bao che cho Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thườngtrực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻViệt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch HộiĐồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởngban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ViệtNaml. Các VideoClips về sự trao đổi giữa anh Minh và chị Phương là vợcủa Tiến sĩ Cường về vụ việc này !!!)

Phần 31: Bản án sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam và Bản tử vi của Vợ chồng đại gia Bảo Sơn. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 31: Lộ diện cách giải quyết lòng vòng và không có trách nhiệm của Ông Nguyễn Văn Sơn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn để bao che cho Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Naml. Các VideoClips về sự trao đổi giữa anh Minh và chị Phương là vợ của Tiến sĩ Cường về vụ việc này !!!)

Phần 30: Bảo Sơn Mua 8ha đất của Airserco, tẩu tán tài sản ??? Góc nhìntoàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 30 : Videoclip và bảnlược dịch các buổi làm việc của anh Minh với lãnh đạo ủy ban kiểm traĐảng và kiểm tra lãnh đạo của Trung ương Đoàn về các hành vi sai tráicủa Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởngban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệpthanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, TrưởngBan biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Côngty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốctế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trong vụ việcnày liệu các cấp lãnh đạo có làm ngơ, bật đèn xanh cho tiến sĩ Cườngtác oai tác quái làm hại dân lành???).

Phần 30: Bảo Sơn Mua 8ha đất của Airserco, tẩu tán tài sản ??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 30 : Videoclip và bản lược dịch các buổi làm việc của anh Minh với lãnh đạo ủy ban kiểm tra Đảng và kiểm tra lãnh đạo của Trung ương Đoàn về các hành vi sai trái của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trong vụ việc này liệu các cấp lãnh đạo có làm ngơ, bật đèn xanh cho tiến sĩ Cường tác oai tác quái làm hại dân lành??? ).


Phần 30

Bảo Sơn mua 8ha đất của Airserco, tẩu tán tài sản ???


Phần 29: Minh làm việc với CAQ HKiếm chuyện Cường tố cáo Hợp và ThủyBảo Sơn Ngoại tình 03/12/2010 Máy No2 lúc 9h08p

Phần 29: Minh làm việc với CAQ HKiếm chuyện Cường tố cáo Hợp và Thủy Bảo Sơn Ngoại tình 03/12/2010 Máy No2 lúc 9h08p





Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 21 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 28: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hộidoanh nhân trẻ Việt Nam có ngoại tình với nữ đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy ??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập28 : Sai bố đẻ là Ông Phúc dẫn theo lưu manh côn đồ lên trung ương Hộidoanh nhân trẻ Việt Nam tai số 64 Phố Bà Triệu - Phường Trần Hưng Đạo -Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội để ngăn không cho anh Minh báo cáo các việc làmsai trái của mình cho lãnh đạo Trung ương Đoàn nhưng bản thân mình lạilấy con dấu của Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam gửi Công vănsang Công an Quận Hoàn Kiếm đẻ vu khống anh Minh lên cơ quan Trung ươngĐoàn gây rối trật tự công cộng. Vậy thì danh dự của Hội doanh nhân trẻViệt nam có bị hoen ố vì Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trungương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịchthường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanhnhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủtịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC),nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học vàkỹ thuật Việt Nam và trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam có phải bồithường danh dự cho anh Minh ??? ).

Phần 28: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam có ngoại tình với nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy ??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 28 : Sai bố đẻ là Ông Phúc dẫn theo lưu manh côn đồ lên trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tai số 64 Phố Bà Triệu - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội để ngăn không cho anh Minh báo cáo các việc làm sai trái của mình cho lãnh đạo Trung ương Đoàn nhưng bản thân mình lại lấy con dấu của Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam gửi Công văn sang Công an Quận Hoàn Kiếm đẻ vu khống anh Minh lên cơ quan Trung ương Đoàn gây rối trật tự công cộng. Vậy thì danh dự của Hội doanh nhân trẻ Việt nam có bị hoen ố vì Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam có phải bồi thường danh dự cho anh Minh ??? ).


Phần 27: Phó phòng Trần Thế Cương thuộc Phòng Văn hóa khoa giáo - UBNDTP Hà Nội có ngoại tình với nữ Đại gia Bảo Sơn??? Góc nhìn toàn cảnh vềvụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 27 : Sợ thông tin mình ngoại tình bịvợ con biết được nên Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thườngtrực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻViệt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch HộiĐồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởngban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ViệtNam một mặt phải đưa gia đình trốn không ở tại Phòng 908 - Chung cư 671Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội một mặt vẫn tiếp tục dùng thư ký Phạmphương Hợp trả lời quanh co để kéo dài thời gian đồng thời "đi đêm" vớinhân tình của mình là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy bàn cách hạianh Minh. Sự bức xúc của môt sĩ quan Công an Phường nơi bố vợ tiến sĩCường lưu trú khi biết vụ việc này !!! ).

Phần 27: Phó phòng Trần Thế Cương thuộc Phòng Văn hóa khoa giáo - UBND TP Hà Nội có ngoại tình với nữ Đại gia Bảo Sơn??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 27 : Sợ thông tin mình ngoại tình bị vợ con biết được nên Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam một mặt phải đưa gia đình trốn không ở tại Phòng 908 - Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội  một mặt vẫn tiếp tục dùng thư ký Phạm phương Hợp trả lời quanh co để kéo dài thời gian đồng thời "đi đêm" với nhân tình của mình là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy bàn cách hại anh Minh. Sự bức xúc của môt sĩ quan Công an Phường nơi bố vợ tiến sĩ Cường lưu trú khi biết vụ việc này !!! ).

Phần 26: Đơn xin thay đổi thẩm phán Đỗ Quảng Oai tòa Hà Nội và hủy ánsơ thẩm ngày 21/04/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua cácVideoclip (Tập 26: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Tiến sĩ NguyễnMạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tậphợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên ViệtNam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổngTri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư vàthương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liênhiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăncản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng HoaThám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnhđạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày16/12/2010!!!).

Phần 26: Đơn xin thay đổi thẩm phán Đỗ Quảng Oai tòa Hà Nội và hủy án sơ thẩm ngày 21/04/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 26: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăn cản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnh đạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày 16/12/2010!!!).

Phần 25: Bảo Sơn thôn tính Bảo Long, tẩu tán tài sản ???( Báo Đại đoànkết số ra ngày 27,29,30/08/2011). Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn quacác Videoclip (Tập 25: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trungương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịchthường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanhnhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủtịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC),nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học vàkỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăn cản anh Minh tại kháchsạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình- Hà Nộivì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnh đạo Hội liên hiệp thanhniên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày 16/12/2010 !!!).

Phần 25: Bảo Sơn thôn tính Bảo Long, tẩu tán tài sản ???( Báo Đại đoàn kết số ra ngày 27,29,30/08/2011). Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 25: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăn cản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnh đạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày 16/12/2010 !!!).


Phần 24: Đại gia ly hôn tranh chấp 500 triệu đô!!! Vệ sĩ bảo Sơn đánhngười giữa phố Liễu Giai.Báo An ninh cuối tuần ngày 21/08/2011. Gócnhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 24 : Sau khi anhMinh đã lên tận nhà tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thườngtrực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻViệt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch HộiĐồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởngban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ViệtNam tại Phòng 908 - Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội yêucầu tiến sĩ Cường làm rõ trắng đen tiến sĩ Cường đã bày ra trò nhờ ÔngPhúc là bố đẻ điện thoại xin gặp anh Minh để lừa đảo, trì hoãn thờigian !!! ).

Phần 24: Đại gia ly hôn tranh chấp 500 triệu đô!!! Vệ sĩ bảo Sơn đánh người giữa phố Liễu Giai.Báo An ninh cuối tuần ngày 21/08/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 24 : Sau khi anh Minh đã lên tận nhà tiến sĩ  Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại Phòng 908 - Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội yêu cầu tiến sĩ Cường làm rõ trắng đen tiến sĩ Cường đã bày ra trò nhờ Ông Phúc là bố đẻ điện thoại xin gặp anh Minh để lừa đảo, trì hoãn thời gian !!! ).


Phần 23: Đại gia ly hôn tranh chấp 500 triệu đô!!! Đằng sau sự tan vỡcủa một gia đình đại gia. Báo Pháp luật và xã hội ngày 16/07/2011. Gócnhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 23: Tiếp tục làm rõcăn cứ chứng minh Ông Phúc bố đẻ Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viênBCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, PhóChủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hộidoanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng,Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC),nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học vàkỹ thuật Việt Nam theo lệnh tiến sĩ Cường mang lưu manh côn đồ lên cơquan Trung ương Đoàn có địa chỉ tại 64 Phố Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm -Hà Nội để trấn áp không cho anh Minh báo cáo những việc làm sai tráicủa tiến sĩ với lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh !!!Vì phải giữ chiếc ghế của mình tiến sĩ Cường đã không ngần ngại đẩy cảÔng bố đẻ già đã gần 70 tuổi của mình ra "chịu đòn" thay nhưng hiện giờTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn đang cử tiến sĩ Cường đi thuyếtgiáo trước hàng vạn thanh niên trẻ Việt nam về tư cách, đạo đức và lốisống ??? Đạo đức của các thế hệ trẻ Thanh niên sẽ đi về đâu nếu họ sốngvà học tập theo gương của Tiễn sĩ Cường !!! Những đứa con của nữ Đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy sẽ nghĩ gì về nhân cách của mẹ nó khi chỉvì ham "một chân" trong Đại biểu Quốc hội mà đi cặp kè với một tên thủlĩnh Thanh niên đạo đức giả với câu nói nổi tiếng "Cái của đàn ông nhưlà cái gậy của thằng ăn mày thích chọc dâu thì chọc !!! ).

Phần 23: Đại gia ly hôn tranh chấp 500 triệu đô!!! Đằng sau sự tan vỡ của một gia đình đại gia. Báo Pháp luật và xã hội ngày 16/07/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 23: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Ông Phúc bố đẻ Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam theo lệnh tiến sĩ Cường mang lưu manh côn đồ lên cơ quan Trung ương Đoàn có địa chỉ tại 64 Phố Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội để trấn áp không cho anh Minh báo cáo những việc làm sai trái của tiến sĩ với lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh !!! Vì phải giữ chiếc ghế của mình tiến sĩ Cường đã không ngần ngại đẩy cả Ông bố đẻ già đã gần 70 tuổi của mình ra "chịu đòn" thay nhưng hiện giờ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn đang cử tiến sĩ Cường đi thuyết giáo trước hàng vạn thanh niên trẻ Việt nam về tư cách, đạo đức và lối sống ??? Đạo đức của các thế hệ trẻ Thanh niên sẽ đi về đâu nếu họ sống và học tập theo gương của Tiễn sĩ Cường !!! Những đứa con của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy sẽ nghĩ gì về nhân cách của mẹ nó khi chỉ vì ham "một chân" trong Đại biểu Quốc hội mà đi cặp kè với một tên thủ lĩnh Thanh niên đạo đức giả với câu nói nổi tiếng "Cái của đàn ông như là cái gậy của thằng ăn mày thích chọc dâu thì chọc !!! ).


Phần 22: Không phân chia tài sản chung khi có yêu cầu là sai luật. (BáoSài sòn tiếp thị ngày 20/07/2011). Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn quacác Videoclip (Tập 22: Lộ mặt Ông Phúc bố đẻ Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanhniên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổngthư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thứcThánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại VạnXuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hộikhoa học và kỹ thuật Việt Nam theo lệnh tiến sĩ Cường mang lưu manh cônđồ lên cơ quan Trung ương Đoàn có địa chỉ tại 64 Phố Bà Triệu - QuậnHoàn Kiếm - Hà Nội để trấn áp không cho anh Minh báo cáo những việc làmsai trái của tiến sĩ với lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh !!! Vì phải giữ chiếc ghế của mình tiến sĩ Cường đã không ngầnngại đẩy cả Ông bố đẻ già đã gần 70 tuổi của mình ra "chịu đòn" thaynhưng hiện giờ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn đang cử tiến sĩCường đi thuyết giáo trước hàng vạn thanh niên trẻ Việt nam về tư cách,đạo đức và lối sống??? Đạo đức của các thế hệ trẻ Thanh niên sẽ đi vềđâu nếu họ sống và học tập theo gương của Tiễn sĩ Cường !!! ).

Phần 22: Không phân chia tài sản chung khi có yêu cầu là sai luật. (Báo Sài sòn tiếp thị ngày 20/07/2011). Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 22: Lộ mặt Ông Phúc bố đẻ Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam theo lệnh tiến sĩ Cường mang lưu manh côn đồ lên cơ quan Trung ương Đoàn có địa chỉ tại 64 Phố Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội để trấn áp không cho anh Minh báo cáo những việc làm sai trái của tiến sĩ với lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh !!! Vì phải giữ chiếc ghế của mình tiến sĩ Cường đã không ngần ngại đẩy cả Ông bố đẻ già đã gần 70 tuổi của mình ra "chịu đòn" thay nhưng hiện giờ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn đang cử tiến sĩ Cường đi thuyết giáo trước hàng vạn thanh niên trẻ Việt nam về tư cách, đạo đức và lối sống ??? Đạo đức của các thế hệ trẻ Thanh niên sẽ đi về đâu nếu họ sống và học tập theo gương của Tiễn sĩ Cường !!! ).



Phần 21 : Nhà giàu cũng khóc. Báo Bảo vệ pháp luật cuối tuần ngày02/07/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 21:Sợ bị anh Minh tố giác với cơ quan về những hành vi bỉ ổi vi phạm luậtcủa cán bộ & công chức và đạo đức xã hội nên Tiến sĩ Nguyễn Nguyễn MạnhCường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợpthanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Trithức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thươngmại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệpcác Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chỉ đạo thư ký của mình làPhạm Phương Hợp ký vào văn bản xác nhận ngoại tình với nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy !!! Xem ra cặp "mèo mả, gà đồng" này cũng chẳngcó tình cảm gì với nhau ngoài chuyện nữ Đại gia Bảo Sơn mang "xác thịt"ra để lợi dụng còn tiến sĩ Cường khi thấy mình bị bất lợi thì khôngnhững sẵn sàng "bán" cả nữ đại gia mà còn quy chụp cho nữ Đại gia làchỉ đáng "cặp bồ" với thư ký của mình ??? Là một người bố khi có đứacon gái như vậy không biết lúc này cảm giác của Ông Nguyễn Trường Sơn -Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn là gì ??? Những đứa con của nữ Đại giaBảo Sơn sẽ nghĩ gì về nhân cách của mẹ chúng ??? ).

Phần 21 : Nhà giàu cũng khóc. Báo Bảo vệ pháp luật cuối tuần ngày 02/07/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 21: Sợ bị anh Minh tố giác với cơ quan về những hành vi bỉ ổi vi phạm luật của cán bộ &  công chức và đạo đức xã hội nên Tiến sĩ Nguyễn Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chỉ đạo thư ký của mình là Phạm Phương Hợp ký vào văn bản xác nhận ngoại tình với nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy !!! Xem ra cặp "mèo mả, gà đồng" này cũng chẳng có tình cảm gì với nhau ngoài chuyện nữ Đại gia Bảo Sơn mang "xác thịt" ra để lợi dụng còn tiến sĩ Cường khi thấy mình bị bất lợi thì không những sẵn sàng "bán" cả nữ đại gia mà còn quy chụp cho nữ Đại gia là chỉ đáng "cặp bồ" với thư ký của mình ??? Là một người bố khi có đứa con gái như vậy không biết lúc này cảm giác của Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn là gì ??? Những đứa con của nữ Đại gia Bảo Sơn sẽ nghĩ gì về nhân cách của mẹ chúng ??? ).


Phần 20: Bài báo “Đại gia ly hôn, tranh chấp hàng chục ngàn tỉ đồng” (Báo Bảo vệ pháp luật cuối tuần ngày 25/06/2011). Góc nhìn toàn cảnh vềvụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 20: Lộ rõ bộ mặt bỉ ổi đạo đức giả củaMột Cán bộ Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanhniên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổngthư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thứcThánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại VạnXuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hộikhoa học và kỹ thuật Việt Nam khi nhờ thư ký Phạm Phương Hợp nói dốivòng quanh cho những chuyện ngoại tình của mình. Xót xa khi những đứacon của nữ Đại gia Bảo Sơn biết về nhân cách và những việc làm bỉ ổicủa mẹ chúng - nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy, đẻ ra một đứa congái như vậy liệu Ông Nguyễn Trường Sơn _ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơncó thấy nhục cho gia đình và dòng họ của mình ??? ).

Phần 20: Bài báo “Đại gia ly hôn, tranh chấp hàng chục ngàn tỉ đồng”  ( Báo Bảo vệ pháp luật cuối tuần ngày 25/06/2011). Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 20: Lộ rõ bộ mặt bỉ ổi đạo đức giả của Một Cán bộ Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khi nhờ thư ký Phạm Phương Hợp nói dối vòng quanh cho những chuyện ngoại tình của mình. Xót xa khi những đứa con của nữ Đại gia Bảo Sơn biết về nhân cách và những việc làm bỉ ổi của mẹ chúng - nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy, đẻ ra một đứa con gái như vậy liệu Ông Nguyễn Trường Sơn _ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn có thấy nhục cho gia đình và dòng họ của mình ??? ).


Phần 19: Chạy án Phúc thẩm tại Tòa án Hà Nội??? Góc nhìn toàn cảnh vềvụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 14 : Tiếp tục làm rõ bộ mặt bỉ ổi củaTiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng banđoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệpthanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, TrưởngBan biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Côngty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốctế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy cho thư kýcủa mình là Phạm Phương Hợp nhận tội với anh Minh việc nhắn tin gạ tìnhnữ Đại gia Bảo Sơn. Vậy thì ở đây nữ Đại gia Bảo Sơn cặp bồ với tiến sĩCường, thư ký của tiến sĩ Cường hay cặp một lúc cả hai??? ).

Phần 19: Chạy án Phúc thẩm tại Tòa án Hà Nội??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 14 : Tiếp tục làm rõ bộ mặt bỉ ổi của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy cho thư ký của mình là Phạm Phương Hợp nhận tội với anh Minh việc nhắn tin gạ tình nữ Đại gia Bảo Sơn. Vậy thì ở đây nữ Đại gia Bảo Sơn cặp bồ với tiến sĩ Cường, thư ký của tiến sĩ Cường hay cặp một lúc cả hai??? ).


Phần 18: Chạy án tại sơ thẩm??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua cácVideoclip (Tập 18: Nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy không từ bất cứmột thủ đoạn nào kể cả những trò hạ lưu nhất để ngăn cản không cho conchơi với bố và về nhà Ông bà nội !!! Lộ rõ bộ mặt bỉ ổi của Tiến sĩNguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoànkết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanhniên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biêntập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tưvà thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộcLiên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy cho thư ký của mìnhlà Phạm Phương Hợp nhận tội với anh Minh việc nhắn tin gạ tình nữ Đạigia Bảo Sơn. Vậy thì ở đây nữ Đại gia Bảo Sơn cặp bồ với tiến sĩ Cường,thư ký của tiến sĩ Cường hay cặp một lúc cả hai??? ).

Phần 18: Chạy án tại sơ thẩm??? Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 18: Nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy không từ bất cứ một thủ đoạn nào kể cả những trò hạ lưu nhất để ngăn cản không cho con chơi với bố và về nhà Ông bà nội !!! Lộ rõ bộ mặt bỉ ổi của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy cho thư ký của mình là Phạm Phương Hợp nhận tội với anh Minh việc nhắn tin gạ tình nữ Đại gia Bảo Sơn. Vậy thì ở đây nữ Đại gia Bảo Sơn cặp bồ với tiến sĩ Cường, thư ký của tiến sĩ Cường hay cặp một lúc cả hai??? ).


Phần 17:Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừaMinh 16/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô

Phần 17:Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừa Minh 16/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô





Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 35 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 16 :Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếmlừa Minh 16/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô

Phần 16 :Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừa Minh 16/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô





Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 35 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 15: Căn cứ chứng minh khoản nợ chung 20 000USD. Góc nhìn toàn cảnhvề vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 15: Lộ mặt nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn thanh Thủy và Thẩm phán TAND Quận Hoàn Kiếm bày trò Quân xanh,Quân đỏ trong phiên hòa giải ngày 16/09/2010 tại phòng của Bà Huyềntrong trụ sở TAND Quận Hoàn Kiếm !!!).

Phần 15: Căn cứ chứng minh khoản nợ chung 20 000USD. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 15: Lộ mặt nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn thanh Thủy và Thẩm phán TAND Quận Hoàn Kiếm bày trò Quân xanh, Quân đỏ trong phiên hòa giải ngày 16/09/2010 tại phòng của Bà Huyền trong trụ sở TAND Quận Hoàn Kiếm !!!).



Phần 14:Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừaMinh 06/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô

Phần 14:Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừa Minh 06/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô





Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 29 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 13 :Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếmlừa Minh 06/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô

Phần 13 :Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừa Minh 06/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô



Thủy Bảo Sơn thông đồng cùng Thẩm phán Huyền Tòa Hoàn Kiếm lừa Minh 06/09/2010 máyNo2 vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô





Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 29 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 12: Toàn bộ tài sản chung của vợ chồng đã bị hạn chế giaodịch ,chuyển nhượng. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip(Tập 12:Lộ mặt nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy câu kết với thẩmphán Nguyễn Thu Huyền thuộc TAND Quận Hoàn Kiếm bày ra các chiêu tròtrong buổi hòa giải ngày 06/09/2010 để gây khó dễ, xét xử không vô tư,khách quan cho anh Minh !!!).

Phần 12: Toàn bộ tài sản chung của vợ chồng đã bị hạn chế giao dịch ,chuyển nhượng. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 12:Lộ mặt nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy câu kết với thẩm phán Nguyễn Thu Huyền thuộc TAND Quận Hoàn Kiếm bày ra các chiêu trò trong buổi hòa giải ngày 06/09/2010 để gây khó dễ, xét xử không vô tư, khách quan cho anh Minh !!!).

Phần 12

Toàn bộ tài sản chung của vợ chồng đã bị hạn chế giao dịch ,chuyển nhượng

Phần 11: Các căn cứ chứng minh toàn bộ tài sản Công viên Thiên Đường Bảo Sơn thuộc anh Minh Chị Thủy.Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua cácVideoclip (Tập 11 : Trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân Quận LongBiên về vấn đề chuyển thẩm quyền vụ án về Tòa Hoàn Kiếm theo đúng trìnhtự pháp luật & tại sao việc chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án từ Tòaán Quận Long Biên sang Tòa án Quận Hoàn Kiếm mất gần 3 tháng mà chưa cókết quả. Lộ diện những hành vi mất hết tính người của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy thản nhiên ngồi nhìn con kêu khóc đòi về nhà Nộitại Phòng 818 - khách sạn Bảo Sơn - số 50 phố Nguyễn Chí Thanh - ĐốngĐa - Hà Nội ).

Phần 11: Các căn cứ chứng minh toàn bộ tài sản Công viên Thiên Đường Bảo Sơn thuộc anh Minh Chị Thủy. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 11 : Trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân Quận Long Biên về vấn đề chuyển thẩm quyền vụ án về Tòa Hoàn Kiếm theo đúng trình tự pháp luật & tại sao việc chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án từ Tòa án Quận Long Biên sang Tòa án Quận Hoàn Kiếm mất gần 3 tháng mà chưa có kết quả. Lộ diện những hành vi mất hết tính người của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy thản nhiên ngồi nhìn con kêu khóc đòi về nhà Nội tại Phòng 818 - khách sạn Bảo Sơn - số 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội ).

Phần 11

Các căn cứ chứng minh toàn bộ tài sản Công viên Thiên Đường Bảo Sơn thuộc anh Minh Chị Thủy



Phần 10: Bán nhà Kim Mã Thượng để đầu tư vào công viên Thiên đường BảoSơn. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 10 :Tiếp tục các trò lưu manh tráo trở của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy vớimục đích ngăn không cho anh Minh lên khách sạn thăm con. Hai cha conĐại gia Bảo Sơn là Nguyễn Trường Sơn & Nguyễn Thanh Thủy đổ lỗi chonhau để lừa anh Minh ??? Phải chăng những hành động này là do ÔngNguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn đứng đằng sau đạodiễn và giật dây???).

Phần 10: Bán nhà Kim Mã Thượng để đầu tư vào công viên Thiên đường Bảo Sơn. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 10:Tiếp tục các trò lưu manh tráo trở của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy với mục đích ngăn không cho anh Minh lên khách sạn thăm con. Hai cha con Đại gia Bảo Sơn là Nguyễn Trường Sơn & Nguyễn Thanh Thủy đổ lỗi cho nhau để lừa anh Minh ??? Phải chăng những hành động này là do Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn đứng đằng sau đạo diễn và giật dây???). 

Bán nhà Kim Mã thượng để đầu tư vào công viên Thiên đường Bảo Sơn


Phần 9: Thế chấp nhà Kim Mã. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua cácVideoclip (Tập 9 : Cận cảnh đứa con trai 6 tuổi của anh Minh chị Thủygào thét đòi về nhà Ông nội trong sự tuyệt vọng tại Khách sạn Bảo Sơn -số 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội. Lộ mặt các trò lưu manhtráo trở của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy sai bảo vệ ngăn khôngcho anh Minh lên khách sạn thăm con. Phải chăng những hành động này làdo Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn đứng đằng sauđạo diễn và giật dây???).

Phần 9: Thế chấp nhà Kim Mã. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 9 : Cận cảnh đứa con trai 6 tuổi của anh Minh chị Thủy gào thét đòi về nhà Ông nội trong sự tuyệt vọng tại Khách sạn Bảo Sơn - số 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội. Lộ mặt các trò lưu manh tráo trở của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy sai bảo vệ ngăn không cho anh Minh lên khách sạn thăm con. Phải chăng những hành động này là do Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn đứng đằng sau đạo diễn và giật dây???).

Phần 9

Thế chấp nhà kim mã




Phần 8: Đổi nhà ở Sài gòn lấy nhà ở Hà Nội. Góc nhìn toàn cảnh về vụ lyhôn qua các Videoclip (Tập 7 : Các thủ đoạn kiếm cớ, gây khó dễ khôngcho con về nhà nội một cách phi lý và vô đạo đức của nữ Đại gia BảoSơn. Cận cảnh những hình ảnh và âm thanh kêu khóc tuyệt vọng của haiđứa trẻ muốn được về nhà nội tại Tầng 8 của khách sạn Bảo Sơn số 50Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội ) !!!

Phần 8: Đổi nhà ở Sài gòn lấy nhà ở Hà Nội. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 8 : Các thủ đoạn kiếm cớ, gây khó dễ không cho con về nhà nội một cách phi lý và vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn. Cận cảnh những hình ảnh và âm thanh kêu khóc tuyệt vọng của hai đứa trẻ muốn được về nhà nội tại Tầng 8 của khách sạn Bảo Sơn số 50 Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội ) !!! 

Phần 6

Đổi nhà ở Sài gòn lấy nhà ở Hà Nội




Phần 7 :Thủy Bảo Sơn thông đồng Thủy cô giáo lừa Minh 20/06/2010 MáyNo2 trong vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô Đại gia Bảo Sơn.Phiên tòa lyhôn 500 triệu đô chạy án ngày 28/09/2010 của nữ đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy Máy No3

Phần 7 :Thủy Bảo Sơn thông đồng Thủy cô giáo lừa Minh 20/06/2010 Máy No2 trong vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô Đại gia Bảo Sơn.Phiên tòa ly hôn 500 triệu đô chạy án ngày 28/09/2010  của nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy Máy No3

Thủy Bảo Sơn thông đồng Thủy cô giáo lừa Minh 20/06/2010 Máy No2 trong vụ ly hôn chạy án 500 triệu đô Đại gia Bảo Sơn



Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 11 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 6: Mua nhà 11/6 Đường Tiền giang – P2 – Quận Tân Bình - TP. Hồ ChíMinh. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 6 : Tiếptục các chiêu trò lừa đảo của nữ Đại gia Bảo Sơn với sự tham gia tíchcực của Bà Bùi Thu Thủy ngụ tại số 3 ngõ 93 tổ 60 Phố Tô Vĩnh Diện -Hiệu phó trường tiểu học Trần Nhật Duật có địa chỉ tại số 02 Phố ChợGạo, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm!!! Tiếng khóc xé lòng giữa đêmkhuya của hai đứa trẻ nhưng cũng không đánh thức được lương tri của haicha con Đại gia Bảo Sơn !!! )

Phần 6: Mua nhà 11/6 Đường Tiền giang – P2 – Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 6 : Tiếp tục các chiêu trò lừa đảo của nữ Đại gia Bảo Sơn với sự tham gia tích cực của Bà Bùi Thu Thủy ngụ tại số 3 ngõ 93 tổ 60 Phố Tô Vĩnh Diện - Hiệu phó trường tiểu học Trần Nhật Duật có địa chỉ tại số 02 Phố Chợ Gạo, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm!!! Tiếng khóc xé lòng giữa đêm khuya của hai đứa trẻ nhưng cũng không đánh thức được lương tri của hai cha con Đại gia Bảo Sơn !!! )

Phần 6

Mua nhà 11/6 Đường Tiền giang – P2 – Quận Tân Bình



Phần 5: Tài sản chung của vợ chồng Đại gia Bảo Sơn. Góc nhìn toàn cảnhvề vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 5 : Điểm mặt các chiêu trò lừa đảocủa nữ Đại gia Bảo Sơn với sự tham gia tích cực của Bà Bùi Thu Thủy ngụtại số 3 ngõ 93 tổ 60 Phố Tô Vĩnh Diện - Hiệu phó trường tiểu học TrầnNhật Duật có địa chỉ tại số 02 Phố Chợ Gạo, Phường Phúc Tân, Quận HoànKiếm!!! Lộ mặt Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tich HĐQT Tập đoàn Bảo Sơnlàm việc thất đức bằng cách đứng đằng sau "bật đèn xanh" cho con gáilàm những việc trái với đạo đức và luân lý xã hội )!!!

Phần 5: Tài sản chung của vợ chồng Đại gia Bảo Sơn. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 5 : Điểm mặt các chiêu trò lừa đảo của nữ Đại gia Bảo Sơn với sự tham gia tích cực của Bà Bùi Thu Thủy ngụ tại số 3 ngõ 93 tổ 60 Phố Tô Vĩnh Diện - Hiệu phó trường tiểu học Trần Nhật Duật có địa chỉ tại số 02 Phố Chợ Gạo, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm!!! Lộ mặt Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tich HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn làm  việc thất đức bằng cách đứng đằng sau "bật đèn xanh" cho con gái làm những việc trái với đạo đức và luân lý xã hội )!!!

Phần 5

Tài sản chung của vợ chồng Đại gia Bảo Sơn


Đăng ký kết hôn của vợ chồng Đại gia Bảo Sơn

Phần 4: Xác minh ĐKKD 26/05/2011.Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn quacác Videoclip (Tập 4:Cuộc trao đổi giữa Ông Nguyễn Trường Sơn - bố chịThủy với Ông Bùi Nguyên Hải - bố anh Minh tại nhà riêng của Ông Sơn -Số 76 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội !!!)

Phần 4: Xác minh ĐKKD 26/05/2011.Góc nhìn toàn cnh v v ly hôn qua các Videoclip (Tp 4:Cuộc trao đổi giữa Ông Nguyễn Trường Sơn - bố chị Thủy với Ông Bùi Nguyên Hải - bố anh Minh tại nhà riêng của Ông Sơn - Số 76 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội !!!)



Phần 4

Xác minh ĐKKD 26/05/2011



Phần 3: Xác minh Đăng ký kinh doanh 15/04/2011. Góc nhìn toàn cảnh vềvụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 3: Dùng bà Bùi Thu Thủy ngụ tại số 3ngõ 93 tổ 60 Phố Tô Vĩnh Diện - Hiệu phó trường tiểu học Trần Nhật Duậtcó địa chỉ tại số 02 Phố Chợ Gạo, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm thànhphố Hà Nội như một chiêu bài lấy mác giáo viên để làm những việc tráivới đạo đức xã hội nhằm mục đích để lừa anh Minh và gia đình anh & bảnthân thì lươn lẹo bày ra đủ trò với mục đích gây mâu thuẫn để có cớ ratòa chứng minh rằng hôn nhân của mình đang ở tình trạng trầmtrọng..... !!!).

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Phần 2: Nữ đại gia Bảo Sơn có chạy án?Đại gia Bảo Sơn ly hôn,chạy án tại tòa Hà Nội???

Đại gia Bảo Sơn ly hôn,chạy án tại tòa Hà Nội, Nữ đại gia Bảo Sơn có chạy án?

 Phần 2:

Nữ đại gia Bảo Sơn có chạy án?

Đường dẫn báo điện tử :

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/tranh-chap-tai-san-len-toi-500-trieu-usd.html


Phần 1: 500 triệu đô ở đâu?Vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam ,chạy án tại tòa Hà Nội ???

Đại gia Bảo Sơn ly hôn,chạy án tại tòa Hà Nội

Vụ ly hôn đắt giá nhất Việt nam,chạy án tại tòa Hà Nội?


(Ngày 11/09/2011 Thay mặt nhóm phóng viên viết phóng sự này chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các trang mạng và đặc biệt là các quý vị độc giả quan tâm tới vụ án ly hôn đắt giá nhất Việt Nam này.Mặc dù mới lên mạng được hơn 10 ngày nhưng hộp thư  luatsuvidan10@gmail.com của chúng tôi đã nhận được hàng chục nghìn ý kiến quý báu tâm huyết của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đóng góp cho đề tài này và đã có nhiều chục ngàn độc giả đã truy cập chủ đề này. Chúng tôi lập thêm hộp thư luatsuvidan101@gmail.com để đáp ứng thêm nhu cầu gửi thư vì đôi lúc hộp thư luatsuvidan10@gmail.com  theo phản ánh của độc giả bị nghẽn do lượng thư gửi về quá nhiều trong một thời gian ngắn.




Dư luận đang ồn ào về vụ án ly hôn tranh chấp 500 triệu USD giữa vợ chồng đại gia Hà Nội là anh Bùi Đức Minh (sinh năm 1975; phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) và vợ là chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1976, trú tại phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm-Hà Nội). Bà Thủy là cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Sơn, đặc biệt bà là Tổng giám đốc công ty TNHH Một thành viên Du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Vụ án ly hôn này theo giới luật sư và tòa án nói chung cho rằng đây là một vụ án ly hôn đắt giá nhất Việt Nam và nó gây chấn động không chỉ  với người Việt tại Việt Nam mà với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Nó không những kỳ lạ bởi số tài sản “khủng” mà nó còn kỳ lạ bởi sự phức tạp, ly kỳ trong từng tình tiết và nó đã để lại nhiều luồng  dư luận, nhiều qua điểm, nhiều bài học khác nhau về chính trị, kinh tế, đạo đức của xã hội hiện nay . Một tiến sĩ nổi tiếng giảng dạy về luật hôn nhân gia dình tham gia vụ án này đã nói “Vụ án này sẽ được đưa vào giáo án giảng dạy cho sinh viên của Ông  về bảo vệ thân chủ đối với các luật sư trong vụ án ly hôn vì nó chứa đựng tất cả trí tuệ của hai hội đồng luật sư hai bên nơi tập trung những luật sư giỏi nhất của Hà nội hiện nay”

Phần 1:

500 triệu đô ở đâu?

Đường dẫn:


Phần 2: Xác minh Đăng ký Kinh doanh ngày 24/02/2011. Góc nhìn toàn cảnhvề vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 2: Nữ Đại gia bảo Sơn đã tự nhậnmình có ngoại tình tại đĩa ghi âm tại nhà hàng Phố Núi 14/01/2010 dochính mình ghi âm và nộp cho tòa án )