Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Phần 130: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 130 :Tiếp tục Một góc nhìn khác Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trườngHanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộgiáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trongviệc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại cóthật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinhvào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bốcủa nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con,nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thôngđồng nhốt ở tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn ChíThanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văncho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại giaBảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng chovệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trongtrường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức củaBan Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của TòaHà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạnVideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anhMinh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sáthình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang.Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được côngbố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ rànghơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nóiriêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung. Những đoạnbăng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hànhvi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứatrẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 130: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 130 : Tiếp tục Một góc nhìn khác Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 38 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 129: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 129 :Tiếp tục Một góc nhìn khác Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trườngHanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộgiáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trongviệc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại cóthật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinhvào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bốcủa nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con,nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thôngđồng nhốt ở tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn ChíThanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văncho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại giaBảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng chovệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trongtrường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức củaBan Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của TòaHà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạnVideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anhMinh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sáthình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang.Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được côngbố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ rànghơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nóiriêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung. Những đoạnbăng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hànhvi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứatrẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 129: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 129 : Tiếp tục Một góc nhìn khác Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Lam viec Doi 9 Phong CSHS 01 12 2011 luc 13h57  tiếp phần 90


Máy ghi âm số 2
Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 38 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 128: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 128 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 128: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 128 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 38 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 127: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 127 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 127: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 127 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Lam viec Doi 9 Phong CSHS 07 12 2011 luc 9h41Máy ghi âm số 1:Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 38 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 126: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 126 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 126: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 126 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Lam viec HanoiAcademy 15 & 28/11 2011 luc 15h09Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Phần 125: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 125 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 125: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 125 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 54 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 124: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 124 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 124: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 124Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 54 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 123: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 123 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 123: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 123: Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Noi chuyen voi Kieu luat su 18 10 2011 luc 13h19 n8Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 01 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 122: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 122 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 122: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 122 Tip tụộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Lam viec HanoiAcademy 18 10 2011 luc 11h19 Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 08 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 121: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 121 :Một góc nhìn khác Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trườngHanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộgiáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trongviệc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại cóthật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinhvào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bốcủa nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con,nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thôngđồng nhốt ở tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn ChíThanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văncho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại giaBảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng chovệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trongtrường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức củaBan Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của TòaHà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạnVideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anhMinh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sáthình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang.Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được côngbố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ rànghơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nóiriêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung. Những đoạnbăng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hànhvi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứatrẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 121: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 121 : Một góc nhìn khác Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Máy ghi âm số 2Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 25 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 120: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 120 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 120: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 120 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Lam viec HanoiAcademy 17 10 2011 luc 8h29

Máy ghi âm số 1:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 27 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 119: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 119 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Côngbố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều traTrọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụsở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bímật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có mộtgóc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơnnói chung. Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thểchối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )

Phần 119: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 119 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Hé lộ những đoạn VideoClip bí mật làn đầu tiên được Công bố về các cuộc làm việc của anh Minh với các đội 5 và 9 (Đội điều tra Trọng án) thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 7 Phố Thiền Quang. Qua các đoạn VideoClip được dàn dựng bí mật và lần đầu tiên được công bố này hy vọng quý vị đọc giả sẽ có một góc nhìn đa chiều và rõ ràng hơn về bản chất bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy nói riêng và những kẻ khác trong gia đình Bảo Sơn nói chung.  Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!! )


Lam viec Doi 9 Phong CSHS 05 10 2011 luc 9h21Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 118: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 118 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm nhữngviệc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xãhội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình.Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trungtâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nóikhông biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửasai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻvào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạnBảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng -Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục HàNội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đóncon nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binhđứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kếthợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự thahóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , cácPhó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệsĩ......!!!! Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng khôngthể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!!)

Phần 118: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 118 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!!)

Phien toa vu ly hon 500 trieu do 14 06 2011 luc 08h34
Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 117: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 117 : Lộmặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền đểmua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm tráipháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khănvà ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vôđạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nộikhi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứatrẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻđể cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bịmẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội.Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩcủa nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lạidung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa vàtrong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiềnnữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đứccủa Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán củaTòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Những đoạn băngghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vivô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻcủa nữ đại gia được xem và nghe !!!)

Phần 117: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 117 : Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc Ban giám hiệu trường HanoiAcademy để làm những việc làm trái pháp luật, trái quy định của Bộ giáo dục và đạo đức xã hội gây khó khăn và ức chế cho anh Minh trong việc gặp con của mình. Một câu chuyện vô đạo đức, khôi hài nhưng lại có thật xảy ra giữa trung tâm thủ đô Hà Nội khi mà trường nhận học sinh vào học nhưng lại nói không biết bố của đứa trẻ là ai, khi biết được bố của nó thì giả vờ sửa sai bằng cách cấp thẻ để cho bố vào đón con, nhưng đến khi bố có thẻ vào đón con thì con bị mẹ và nhà trường thông đồng nhốt ở  tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ tại 50 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Trả lời công văn cho anh Minh và Sở giáo dục Hà Nội là không cho vệ sĩ của nữ đại gia Bảo Sơn vào ngăn cản anh Minh đón con nhưng thực tế lại dung túng cho vệ sĩ, xã hội đen và thương binh đứng đầy trước cửa và trong trường...!!!! Một màn kịch mà có sự kết hợp "hoàn hảo" giữa tiền nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và sự tha hóa biến chất về đạo đức của Ban Giám hiệu trường HanoiAcademy , các Phó chánh án, thẩm phán của Tòa Hà Nội, xã hội đen, thương binh, vệ sĩ......!!!! Những đoạn băng ghi âm này sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi vô đạo đức của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi những đứa trẻ của nữ đại gia được xem và nghe !!!)


Truong HanoiAcademy lua PHHS 19 09 2011 luc 17h05Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 116: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 116 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội,Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậmtrả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dâychạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùngcầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đôla!!! Lộ mặt Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có địa chỉtại Số 43 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Ông Tạ Quốc Hùng làm saicác thủ tục tố tụng khi gặp trực tiếp đương sự của vụ án để "vừa đấmvừa xoa", tuyên bố rằng việc làm của của nữ Đại gia bảo Sơn NguyễnThanh Thủy là việc làm trái pháp luật nhưng lại ra các văn bản tráipháp luật để giúp cho nữ Đại gia bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy lợi dụngviệc đó để giữ không cho bố và gia đình nhà nội gặp mặt con,cháu....!!!)

Phần 116: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 116 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!! Lộ mặt Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có địa chỉ tại  Số 43 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Ông Tạ Quốc Hùng làm sai các thủ tục tố tụng khi gặp trực tiếp đương sự của vụ án để "vừa đấm vừa xoa", tuyên bố rằng việc làm của của nữ Đại gia bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy là việc làm trái pháp luật nhưng lại ra các văn bản trái pháp luật để giúp cho nữ Đại gia bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy lợi dụng việc đó để giữ không cho bố và gia đình nhà nội gặp mặt con, cháu....!!!)Noi chuyen voi hai luat su 06 06 2011 luc 21h n2  Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 115: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 115 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội,Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậmtrả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dâychạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùngcầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đôla!!! Mặt khác nữ Đại gia Bảo Sơn còn sử dung các chân gỗ của mình nhưLuật sư Nguyễn Hoàng Trung, luật sư Nguyễn Hoàng Hải thuộc Văn phòngluật sư Nguyễn Hoàng Hải & Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn BỉnhKhiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vệ sĩ Tâm nhằm mụcđích vừa đấm vừa xoa, và khai thác các thông tin từ phía anh Minh trongvụ kiện tài sản trị giá 500 triệu đô....!!!)

Phần 115: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 115 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!! Mặt khác nữ Đại gia Bảo Sơn còn sử dung các chân gỗ của mình như Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, luật sư Nguyễn Hoàng Hải thuộc  Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải & Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vệ sĩ Tâm nhằm mục đích vừa đấm vừa xoa, và khai thác các thông tin từ phía anh Minh trong vụ kiện tài sản trị giá 500 triệu đô....!!!)


Noi chuyen o toa HK 05 05 20111) luc 9h23 may ghi am Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 114: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 114 :Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủydùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội,Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậmtrả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dâychạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùngcầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đôla!!!)

Phần 114: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 114 : Tiếp tục Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!)


Máy ghi âm số 2:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 13 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 113: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 113 : Lộmặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền đểmua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhândân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời cácyêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án doPhó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu đểchạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!)

Phần 113: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 113 : Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!)


Den toa 26 04 2011 luc 14h32 may ghi am Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 02 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 112: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 112:Luật sư Nguyễn Hoàng Trung thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải &Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, QuậnHai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định "luật sư Nguyễn Thiều Dương giám đốccông ty luật Đại Việt có địa chỉ tại 335 Phố Kim Mã - Quận Ba Đình -TP. Hà Nội cấu kết cùng Phó chánh án Tòa Hà Nội Đào Sĩ Hùng để chạy ántrong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!". Hé lộ về nhữngbí ẩn trong cuộc nói chuyên giữa anh Minh và luật sư Nguyễn Hoàng Trungvề vụ ly hôn 500 triệu đô !!! )

 Phần 112: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 112: Luật sư Nguyễn Hoàng Trung thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải & Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định "luật sư Nguyễn Thiều Dương giám đốc công ty luật Đại Việt có địa chỉ tại 335 Phố Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội cấu kết cùng Phó chánh án Tòa Hà Nội Đào Sĩ Hùng để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!". Hé lộ về những bí ẩn trong cuộc nói chuyên giữa anh Minh và luật sư Nguyễn Hoàng Trung về vụ ly hôn 500 triệu đô !!! )


Noi chuyen voi Trung luat su 25 04 2011 luc 17h20Máy ghi âm số 1:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 111: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 111:Luật sư Nguyễn Hoàng Trung thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải &Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, QuậnHai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định "luật sư Nguyễn Thiều Dương giám đốccông ty luật Đại Việt có địa chỉ tại 335 Phố Kim Mã - Quận Ba Đình -TP. Hà Nội cấu kết cùng Phó chánh án Tòa Hà Nội Đào Sĩ Hùng để chạy ántrong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!"(Gồm 8 Videoclipvà bản lược dịch. Tại cuộc nói chuyện ngày 21/04/2011 này chính luật sưNguyễn Hoàng Trung đã chỉ ra Phó chánh án Đào Sĩ Hùng của tòa Hà Nội đãchỉ đạo và giật dây toàn bộ đường dây chạy án này. Tham gia đường dâychạy án này còn có Chánh án tòa Hoàn Kiếm Lê Anh Xuân, Viện trưởng VKSQuận Hoàn Kiếm….Những điều luật sư Trung đã chỉ trước ra là nữ đại giaBảo Sơn chỉ cần một bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực để tiếp tục giữ convà mang đi lừa các trường học vẫn đúng cho tới ngày hôm nay khi Phóchánh án Tạ Quốc Hùng và Thẩm phán Đỗ Quảng Oai đã đồng loạt ra hai vănbản trái để giúp nữ đại gia Bảo Sơn để biến một “tờ giấy lộn” thành mộtvăn bản có hiệu lực !!!!)

 Phần 111: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 111: Luật sư Nguyễn Hoàng Trung thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải & Cộng sự có địa chỉ tại 11 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định "luật sư Nguyễn Thiều Dương giám đốc công ty luật Đại Việt có địa chỉ tại 335 Phố Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội cấu kết cùng Phó chánh án Tòa Hà Nội Đào Sĩ Hùng để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!"(Gồm 8 Videoclip và bản lược dịch. Tại cuộc nói chuyện ngày 21/04/2011 này chính luật sư Nguyễn Hoàng Trung đã chỉ ra Phó chánh án Đào Sĩ Hùng của tòa Hà Nội đã chỉ đạo và giật dây toàn bộ đường dây chạy án này. Tham gia đường dây chạy án này còn có Chánh án tòa Hoàn Kiếm Lê Anh Xuân, Viện trưởng VKS Quận Hoàn Kiếm….Những điều luật sư Trung đã chỉ trước ra là nữ đại gia Bảo Sơn chỉ cần một bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực để tiếp tục giữ con và mang đi lừa các trường học vẫn đúng cho tới ngày hôm nay khi Phó chánh án Tạ Quốc Hùng và Thẩm phán Đỗ Quảng Oai đã đồng loạt ra hai văn bản trái để giúp nữ đại gia Bảo Sơn để biến một “tờ giấy lộn” thành một văn bản có hiệu lực !!!!)


Phần 110: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 110: Cácphần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ lyhôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòanày mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tínhthuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dùbên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứgì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác đểtạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyêngia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạyán rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đingoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn,nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì đượcxử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà cònvi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phảichăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểmnày (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫnngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơncòn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - ĐốngĐa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 110: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 110: Các phần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)Phần 109: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 109: Mộtgóc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Namtranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn(anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vìán đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữĐại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xửnuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện chonguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìmhiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng,nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tìnhnhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơnthuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôihai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạmtruyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vìcó các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngangnhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn cònnhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 109: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 109: Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)


Máy ghi âm số 3:

Từ phần 1 đến phần 32
Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 50 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 108: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 108: Cácphần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ lyhôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòanày mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tínhthuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dùbên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứgì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác đểtạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyêngia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạyán rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đingoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn,nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì đượcxử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà cònvi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phảichăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểmnày (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫnngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơncòn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - ĐốngĐa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 108: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 108: Các phần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 64 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 107: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 107: Cácphần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ lyhôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòanày mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tínhthuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dùbên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứgì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác đểtạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyêngia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạyán rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đingoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn,nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì đượcxử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà cònvi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phảichăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểmnày (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫnngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơncòn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - ĐốngĐa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 107: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 107: Các phần tiếp theo của Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)


Máy ghi âm số 2:Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 64 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 106: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 106: Mộtgóc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Namtranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn(anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vìán đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữĐại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xửnuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện chonguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìmhiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng,nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tìnhnhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơnthuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôihai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạmtruyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vìcó các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngangnhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn cònnhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 106: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 106: Một góc nhìn khác của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)
Máy ghi âm số 2:

Từ phần 1 đến phần 30Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 64 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 105: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 105: Cácphần tiếp theo của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất ViệtNam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bịđơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưngvì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn(nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫnđược xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiệncho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìmhiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng,nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tìnhnhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơnthuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôihai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạmtruyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vìcó các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngangnhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn cònnhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 105: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 105: Các phần tiếp theo của Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)


Từ phần 26Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 54 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 104: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 104: Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tàisản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi ĐứcMinh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã đượcchạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi haicon và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơncó thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ ánnày đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làmcăn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ conkhông cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điềunày không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cảngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đènxanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiênphúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bốvà Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại kháchsạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)

Phần 104: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 104: Phiên tòa sơ thẩm của vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam tranh chấp tài sản 500 triệu đô.Tại phiên tòa này mặc cho bên bị đơn (anh Bùi Đức Minh) đưa ra các chứng minh có tính thuyết phục nhưng vì án đã được chạy, đã được đặt hàng để xử nên mặc dù bên nguyên đơn (nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) chẳng có căn cứ gì nhưng vẫn được xử nuôi hai con và tài sản tách xử một vụ án khác để tạo điều kiện cho nguyên đơn có thời gian tẩu tán tài sản. Một chuyên gia về luật tìm hiểu về vụ án này đã nói " Phiên tòa có dấu hiệu chạy án rõ ràng, nguyên đơn (nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) thì đi ngoại tình nhưng lại lấy đó làm căn cứ xin ly hôn thì được cho ly hôn, nguyên đơn thuê vệ sĩ giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp thì được xử cho nuôi hai đứa con. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm truyền thống đạo lý cả ngàn năm nay của người Việt Nam. Phải chăng vì có các quan tòa bật đèn xanh và bảo kê nên cho tới thời điiểm này (ngày 20/11/2011) khi phiên phúc thẩm chưa xử nhưng nguyên đơn vẫn ngang nhiên giữ con không cho bố và Ông bà nội gặp và nghiêm trọng hơn còn nhốt hai đưa trẻ tại khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội gần 1 năm nay.)


Phien toa ly hon 500 trieu do dai gia Bao Son

Máy ghi âm số 1:


25Video clip  trong tổng số 54 VideoclipVideo clip và bản lược dịch chứng minh có dấu hiệu chạy án tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/04/2011 trong vụ ly hôn đắt giá nhất Việt nam tranh chấp t2i sản 500 triệu đô!!!


Phần 103: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 103 : Hélộ những đoạn băng ghi âm vào trước phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn 500triệu đô, vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam vụ ly hôn có dấu hiệu củaviệc chạy án do nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đạo diễn với đườngdây là một loạt các cán bộ từ Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xuốngtận Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm ( phiên tòa diễn ra tại Tại Tòa ánnhân dân Quận Hoàn Kiếm có địa chỉ tại 51 phố Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào 14 h anh Minh cầm theo toàn bộ căn cứ vềtài sản của vụ ly hôn 500 triệu đô tới Tòa án Quận Hoàn kiếm yêu cầuđược bổ sung mục chia tài sản chung vợ chồng. Đây là một việc quá bấtngờ đối với đường dây chạy án vì yêu cầu bổ sung của anh Minh đưa rahoàn toàn đúng luật. Việc này đã làm thay đổi hoàn toàn các kế hoạchchạy án đã được đường dây chạy án của nữ Đại gia Bảo Sơn sắp xếp từtrước và vì lý do đó nên một loạt các chuyện kỳ lạ đã xảy ra ví dụ nhưluật sư Nguyễn Hoàng Trung đã gặp anh Minh và các luật sư của anh đểtiết lộ rằng có một một đường dây chạy án cho nữ Đại gia Bỏa Sơn NguyễnThanh Thủy do Phó Chánh án Tòa lao động thuộc Tòa án nhân dân Thành phốHà Nội tên là Đào Sỹ Hùng cầm đầu, phiên tòa sơ thẩm đã xét xử sai rấtnhiều về tố tụng và nội dung ......!!!!.)

Phần 103: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 103 : Hé lộ những đoạn băng ghi âm vào trước phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn 500 triệu đô, vụ ly hôn đắt giá nhất Việt Nam vụ ly hôn có dấu hiệu của việc chạy án do nữ Đại gia  Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đạo diễn với đường dây là một loạt các cán bộ từ Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xuống tận Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm ( phiên tòa diễn ra tại Tại Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm có địa chỉ tại  51 phố Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào 14 h anh Minh cầm theo toàn bộ căn cứ về tài sản của vụ ly hôn 500 triệu đô tới Tòa án Quận Hoàn kiếm yêu cầu được bổ sung mục chia tài sản chung vợ chồng. Đây là một việc quá bất ngờ đối với đường dây chạy án vì yêu cầu bổ sung của anh Minh đưa ra hoàn toàn đúng luật. Việc này đã làm thay đổi hoàn toàn các kế hoạch chạy án đã được đường dây chạy án của nữ Đại gia Bảo Sơn sắp xếp từ trước và vì lý do đó nên một loạt các chuyện kỳ lạ đã xảy ra ví dụ như luật sư Nguyễn Hoàng Trung đã gặp anh Minh và các luật sư của anh để tiết lộ rằng có một một đường dây chạy án cho nữ Đại gia Bỏa Sơn Nguyễn Thanh Thủy do Phó Chánh án Tòa lao động thuộc Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tên là Đào Sỹ Hùng  cầm đầu, phiên tòa sơ thẩm đã xét xử sai rất nhiều về tố tụng và nội dung ......!!!!.)


Noi chuyen la mat 02 04 2011 luc 19h 02 n13

 Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 01 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 102: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 102 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy khi chưa đạt được mục đích là đưa vụ án ra xét xử trái phápluật nữ Đại gia đã mang tiền rải khắp nơi để các cơ quan như Tòa án,trung ương Đoàn, Phòng giáo dục trì hoãn giải quyết các yêu cầu của anhMinh nhằm gây khó khăn, ức chế cho anh.Các VideoCXlip dưới đây đã phơibày sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của các cơ quan công quyền khi giảiquyết các quyền lợi chính đáng của anh Minh !!!)

Phần 102: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 102 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy khi chưa đạt được mục đích là đưa vụ án ra xét xử trái pháp luật nữ Đại gia đã mang tiền rải khắp nơi để các cơ quan như Tòa án, trung ương Đoàn, Phòng giáo dục trì hoãn giải quyết các yêu cầu của anh Minh nhằm gây khó khăn, ức chế cho anh.Các VideoCXlip dưới đây đã phơi bày sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của các cơ quan công quyền khi giải quyết các quyền lợi chính đáng của anh Minh !!!)

Den TUDoan 24 03 2011 luc 15h47Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 01 phần của chủ đề này trên youtube)


Phần 101 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 101 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộitrong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đócho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác củabà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôinhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếmdo thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộdiện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa HoànKiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phánCao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩnluật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)

Phần 101 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 101 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộitrong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đócho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác củabà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôinhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếmdo thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộdiện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa HoànKiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phánCao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩnluật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)


Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 72)


Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 01 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 100 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 100 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội trong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đó cho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác của bà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôi nhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếm do thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộ diện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa Hoàn Kiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phán Cao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩn luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)

Phần 100 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 100 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội trong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đó cho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác của bà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôi nhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếm do thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộ diện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa Hoàn Kiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phán Cao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩn luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)


Trao đổi tại trường Nguyễn Siêu 21/03/2011 Máy No2
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 20 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 99 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 99 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộitrong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đócho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác củabà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôinhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếmdo thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộdiện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa HoànKiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phánCao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩnluật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)

Phần 99 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 99 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội trong việc dựng lên câu chuyện anh Minh mang lựu đạn đến trường sau đó cho một loạt tay chân như vệ sĩ Nguyễn Đình Vũ và các tay sai khác của bà Vy viết đơn vu cáo anh Minh lên cơ quan Công an và tòa án nhằm bôi nhọ tư cách đạo đức của anh Minh để đường dây chạy án tại Tòa Hoàn Kiếm do thẩm phán Cao Văn Thắng là một mắt xích xét xử trái pháp luật!!! Lộ diện những hành vi gây khó khăn và ức chế cho anh Minh tại Tòa Hoàn Kiếm của thẩm phán Cao Văn Thắng. Đưa vụ án ra xét xử nhưng thẩm phán Cao Văn Thắng lại làm sai các quy trình về tố tụng như chưa phê chuẩn luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Minh.....!!!!)Den truong Nguyen sieu 21 03 2011 luc 15h45 mayghiam n10Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 15 phần của chủ đề này trên youtube)

Phần 98: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 98 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộigiấu hai đứa con anh Minh ở trong trường nhưng vẫn nói không biết gì,ngụy tạo các hợp đồng lao động giả để cho vệ sĩ của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy là Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ của trường. Khi anh Minhyêu cầu cơ quan Công an đến để bảo vệ quyền lợi thì bà Vy vẫn ngangnhiên, trơ tráo tìm cách hoãn binh. Táng tận lương tâm hơn chỉ một yêucầu nhỏ của anh Minh là muốn nhìn con qua Camera trong ti vi ở dướitầng một cũng không được đáp ứng. Xem ra có lẽ vì sợ chia tài sản, vìđồng tiền nên nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đã bất chấp tất cả.May mắn thay anh Minh lại quay được những thước phim quý giá này và nósẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo tội ác ghê tởm của chacon Đại gia Bảo Sơn gồm Ông Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồngQuản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn ThanhThủy cùng những kẻ táng tận lương tâm khác !!!)

Phần 98 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 98 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội giấu hai đứa con anh Minh ở trong trường nhưng vẫn nói không biết gì, ngụy tạo các hợp đồng lao động giả để cho vệ sĩ của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy là Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ của trường. Khi anh Minh yêu cầu cơ quan Công an đến để bảo vệ quyền lợi thì bà Vy vẫn ngang nhiên, trơ tráo tìm cách hoãn binh. Táng tận lương tâm hơn chỉ một yêu cầu nhỏ của anh Minh là muốn nhìn con qua Camera trong  ti vi ở dưới tầng một cũng không được đáp ứng. Xem ra có lẽ vì sợ chia tài sản, vì đồng tiền nên nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đã bất chấp tất cả. May mắn thay anh Minh lại quay được những thước phim quý giá này và nó sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo tội ác  ghê tởm của cha con Đại gia Bảo Sơn gồm Ông  Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy cùng những kẻ táng  tận lương tâm khác !!!)Den Phuong quang an nop don 17 03 2011 luc 9h26 Phần 97: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 97 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộigiấu hai đứa con anh Minh ở trong trường nhưng vẫn nói không biết gì,ngụy tạo các hợp đồng lao động giả để cho vệ sĩ của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy là Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ của trường. Khi anh Minhyêu cầu cơ quan Công an đến để bảo vệ quyền lợi thì bà Vy vẫn ngangnhiên, trơ tráo tìm cách hoãn binh. Táng tận lương tâm hơn chỉ một yêucầu nhỏ của anh Minh là muốn nhìn con qua Camera trong ti vi ở dướitầng một cũng không được đáp ứng. Xem ra có lẽ vì sợ chia tài sản, vìđồng tiền nên nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đã bất chấp tất cả.May mắn thay anh Minh lại quay được những thước phim quý giá này và nósẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo tội ác ghê tởm của chacon Đại gia Bảo Sơn gồm Ông Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồngQuản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn ThanhThủy cùng những kẻ táng tận lương tâm khác !!!)

Phần 97: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn through Videoclip (Tập 97: Tiếp tục lật mat the chiêu trò bỉ ổi of nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy and bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu has địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội Giấu hai đứa con anh Minh within trường but still do not know nói gì, ngụy tạo các hợp đồng lao động giả to cho vệ sĩ of nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy is Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ of trường. Khi anh Minh yêu cầu cơ quan Công an to to bảo vệ quyền lợi thì bà Vy retained ngang nhiên, trơ Trao tìm cách pending binh. Tang tận lương tâm than just one yêu cầu nhỏ của anh Minh is you want nhìn con qua ảnh in ti vi below tầng one also can not be đáp ứng. Xem ra might as sợ chia tài sản, because đồng tiền be nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy have bất chấp tất May mắn cả thể thay anh Minh lại quay are those thước phim quý giá this and it will be the following bằng chứng not chối cãi tố cáo tội ác ghê tởm of cha con Đại gia Bảo Sơn contain Ông Ông Nguyễn Trường Sơn -. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái is nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy cùng those kẻ táng tận lương tâm khác !!!)
Noi chuyen voi toa 01 03 201 

Máy ghi âm số 1:Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  (quý vị bấm vào đây xem toàn bộ 15 phần của chủ đề này on the youtube)

Phần 96 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 96 :Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thụcNguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nộigiấu hai đứa con anh Minh ở trong trường nhưng vẫn nói không biết gì,ngụy tạo các hợp đồng lao động giả để cho vệ sĩ của nữ Đại gia Bảo SơnNguyễn Thanh Thủy là Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ của trường. Khi anh Minhyêu cầu cơ quan Công an đến để bảo vệ quyền lợi thì bà Vy vẫn ngangnhiên, trơ tráo tìm cách hoãn binh. Táng tận lương tâm hơn chỉ một yêucầu nhỏ của anh Minh là muốn nhìn con qua Camera trong ti vi ở dướitầng một cũng không được đáp ứng. Xem ra có lẽ vì sợ chia tài sản, vìđồng tiền nên nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đã bất chấp tất cả.May mắn thay anh Minh lại quay được những thước phim quý giá này và nósẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo tội ác ghê tởm của chacon Đại gia Bảo Sơn gồm Ông Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồngQuản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn ThanhThủy cùng những kẻ táng tận lương tâm khác !!!)

Phần 96  : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 96 : Tiếp tục lật măt các chiêu trò bỉ ổi của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Tường Vy - Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại 20 Phố Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội giấu hai đứa con anh Minh ở trong trường nhưng vẫn nói không biết gì, ngụy tạo các hợp đồng lao động giả để cho vệ sĩ của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy là Nguyễn Đình Vũ làm bảo vệ của trường. Khi anh Minh yêu cầu cơ quan Công an đến để bảo vệ quyền lợi thì bà Vy vẫn ngang nhiên, trơ tráo tìm cách hoãn binh. Táng tận lương tâm hơn chỉ một yêu cầu nhỏ của anh Minh là muốn nhìn con qua Camera trong  ti vi ở dưới tầng một cũng không được đáp ứng. Xem ra có lẽ vì sợ chia tài sản, vì đồng tiền nên nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đã bất chấp tất cả. May mắn thay anh Minh lại quay được những thước phim quý giá này và nó sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo tội ác  ghê tởm của cha con Đại gia Bảo Sơn gồm Ông  Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy cùng những kẻ táng  tận lương tâm khác !!!)


Noi chuyen voi Giang PGD 15 03 2011 luc 15h29 n8Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)